Subscribe:

Ads 468x60px

Q

PENGENALAN

Panitia Matematik merupakan salah satu panitia di antara yang lain. Bidang tugas utama panitia ini adalah memastikan peratus kelulusan Matematik yang optimum iaitu seratus peratus. Walaupun terdapat pelajar yang masih tidak menguasai kemahiran yang tertentu daripada Tahun 1 hingga Tahun 6. Usaha yang telus dan gigih diambil oleh panitia dalam memastikan peratus kelulusan meningkat.

     Tindakan dan aktiviti yang sewajarnya akan diambil dari semasa ke semasa. Tindakan ini dijangka akan dinamik agar pencapaian dan matlamat sekolah tercapai.